Bosch Solution 2000 Kits


Bosch 2000 + 5" Touch Screen + 2 PIRs Kit
Choose Options
Bosch 2000 + 5" Touch Screen + 2 Quads Kit
Choose Options
Bosch 2000 + 5" Touch Screen + Upgrade Kit
Bosch 2000 + 7" Touch Screen + 2 PIRs Kit
Choose Options
Bosch 2000 + 7" Touch Screen + 2 Quads Kit
Choose Options
Bosch 2000 + 7" Touch Screen + Upgrade Kit
Bosch 2000 + LCD + 2 PIRs Kit

Bosch 2000 + LCD + 2 PIRs Kit

(S2K-LCD-PIR-2)

$325.13

Choose Options
Bosch 2000 + LCD + 2 Quads Kit

Bosch 2000 + LCD + 2 Quads Kit

(S2K-LCD-QUAD-2)

$352.32

Choose Options
Bosch 2000 + LCD + 2 Tri-Techs (Pet Proof) Kit
Choose Options
Bosch 2000 + LCD + No Detector Kit

Bosch 2000 + LCD + No Detector Kit

(S2K-LCD-NO)

$270.77

Choose Options
Bosch 2000 + LCD + Upgrade Kit

Bosch 2000 + LCD + Upgrade Kit

(S2K-LCD-UP)

$194.76

Bosch 2000 + TEXT + 2 PIRs Kit

Bosch 2000 + TEXT + 2 PIRs Kit

(S2K-TEXT-PIR-2)

$376.10

Choose Options
Bosch 2000 + TEXT + 2 Quads Kit

Bosch 2000 + TEXT + 2 Quads Kit

(S2K-TEXT-QUAD-2)

$403.30

Choose Options
Bosch 2000 + TEXT + 2 Tri-Techs (Pet Proof) Kit
Choose Options
Bosch 2000 + TEXT + No Detector Kit

Bosch 2000 + TEXT + No Detector Kit

(S2K-TEXT-NO)

$321.75

Choose Options
Bosch 2000 + TEXT + Upgrade Kit

Bosch 2000 + TEXT + Upgrade Kit

(S2K-TEXT-UP)

$245.73