Bosch Solution 2000 Kits


Bosch 2000 + 5" Touch Screen + 2 PIRs Kit
Choose Options
Bosch 2000 + 5" Touch Screen + 2 Quads Kit
Choose Options
Bosch 2000 + 5" Touch Screen + Upgrade Kit
Bosch 2000 + 7" Touch Screen + 2 PIRs Kit
Bosch 2000 + 7" Touch Screen + 2 Quads Kit
Bosch 2000 + 7" Touch Screen + 2 Tri-Techs (Pet Proof) Kit
Bosch 2000 + 7" Touch Screen + No Detector Kit
Bosch 2000 + 7" Touch Screen + Upgrade Kit
Bosch 2000 + LCD + 2 PIRs Kit

Bosch 2000 + LCD + 2 PIRs Kit

(S2K-LCD-PIR-2)

$317.68

Choose Options
Bosch 2000 + LCD + 2 Quads Kit

Bosch 2000 + LCD + 2 Quads Kit

(S2K-LCD-QUAD-2)

$344.25

Choose Options
Bosch 2000 + LCD + 2 Tri-Techs (Pet Proof) Kit
Choose Options
Bosch 2000 + LCD + No Detector Kit

Bosch 2000 + LCD + No Detector Kit

(S2K-LCD-NO)

$264.57

Choose Options
Bosch 2000 + LCD + Upgrade Kit

Bosch 2000 + LCD + Upgrade Kit

(S2K-LCD-UP)

$190.30

Bosch 2000 + TEXT + 2 PIRs Kit

Bosch 2000 + TEXT + 2 PIRs Kit

(S2K-TEXT-PIR-2)

$367.49

Choose Options
Bosch 2000 + TEXT + 2 Quads Kit

Bosch 2000 + TEXT + 2 Quads Kit

(S2K-TEXT-QUAD-2)

$394.06

Choose Options
Bosch 2000 + TEXT + 2 Tri-Techs (Pet Proof) Kit
Choose Options
Bosch 2000 + TEXT + No Detector Kit

Bosch 2000 + TEXT + No Detector Kit

(S2K-TEXT-NO)

$314.38

Choose Options
Bosch 2000 + TEXT + Upgrade Kit

Bosch 2000 + TEXT + Upgrade Kit

(S2K-TEXT-UP)

$240.10