Bosch Solution 6000 3G GSM Smart + 3x PIRs

Bosch Solution 6000 3G GSM Smart + 3x PIRs

(K6000-PRX-3P-GSM)

$984.88

Choose Options
Bosch Solution 6000 3G GSM Smart + 3x QUADs

Bosch Solution 6000 3G GSM Smart + 3x QUADs

(K6000-PRX-3Q-GSM)

$1,033.10

Choose Options
Bosch Solution 6000 3G GSM Smart Upgrade Kit
Choose Options
Bosch Solution 6000 3G GSM Smart + 2x Wireless PIRs
Choose Options
Bosch Solution 6000 3G GSM Smart + 2x Wireless PIRs + PK/FOB
Choose Options
Bosch Solution 6000 3G GSM Smart + 3x Pro PIRs

Bosch Solution 6000 3G GSM Smart + 3x Pro PIRs

(K6000-PRX-3PP-GSM)

$1,131.51

Choose Options
Bosch Solution 6000 3G GSM Smart + 3x Pro Tri-Techs
Choose Options